Функціональна структура електронної дисципліни

До основних функціональних структурних елементів електронної дисципліни в СПНП КПУ відносяться:

На рисунку показано основні зв'язки між функціональними структурними елементами електронної дисципліни.

Структура електронної дисципліни

Сторінка дисципліни

Показ користувачам змісту електронної дисципліни здійснюється за допомогою веб-сторінок СПНП КПУ. Кожна дисципліна має одну Головну сторінку та декілька поточних. На рисунку показано приклад головної сторінки електронної дисципліни.

Головна сторінка дисципліни

Головна сторінка має наступні функціональні зони:

  1. Заголовок електронної дисципліни. Тут показується повна назва дисципліни та інформація про користувача, який зареєструвався в системі і переглядає сторінку.
    Використовуючи посилання, яке пов'язане з прізвищем, ім'ям та по батькові користувача, можна здійснити перехід до профайлу (особисті дані зареєстрованого користувача, які зберігаються в базі даних системи) та зробити коректний вихід із системи.
  2. Рядок навігації. Тут показується шлях від Головної сторінки сайту (СПНП КПУ) до розгорнутої на даний момент поточної сторінки дисципліни.
    Використовуючи рядок навігації можна здійснити швидкий перехід на будь-яку сторінку, посилання до якої містить рядок навігації.
  3. Зони блоків дисципліни. Тут показується результат роботи спеціальних програм (blocks).
  4. Зона модулів-секцій. Тут показуються модулі-секції, в межах яких створюються посилання до поточних сторінок електронної дисципліни. Кожне таке посилання, як за звичай, пов'язане з навчальною діяльністю учасників електронної дисципліни.

Головна сторінка електронної дисципліни має два режими показу відповідальному викладачу - режим перегляду та режим редагування. Перехід з одного режиму до іншого здійснюється за допомогою посилання "Редагувати" або "Закінчити редагування" у блоці "Адміністрування".

Перехід до режиму редагуванняПерехід до режиму перегляда

Такий перехід можна також зробити за допомогою кнопки у рядку навігації

Перехід до режиму редагуванняПерехід до режиму перегляда

Під час редагування на сторінці електронної дисципліни можна встановити або видалити обрані блоки та додавати, редагувати, видаляти посилання до поточних сторінок.

Поточні сторінки призначені для показу інформаційних даних, які пов'язані з навчальною діяльністю учасників електронної дисципліни.

До початку ...

Модуль - секція

Модуль-секція - відокремлена частина центрального стовпчика Головної сторінки, яка призначена для встановлення посилань до поточних сторінок електронної дисципліни.

Зона модулів-секцій електронної дисципліни розпочинається "нульовою" секцією, в межах якої автоматично встановлюється "Форум новин". За "нульовою" модуль-секцією розміщуються поточні секції, кількість яких регулюється і може досягати 52 штук.

Як правило "нульова" секція використовується для створення ресурсів, які надають загальну характеристику електронної дисципліни. Призначенням поточних модуль-секцій є формування навчального матеріалу певного залікового модуля дисципліни.

На рисунку показано приклад оформлення поточного модуля-секції електронної дисципліни.

Приклад модуля-секції

Кількість модулів-секцій повинна відповідати кількості залікових модулів навчальної дисципліни.

До початку ...

Модуль діяльності

Модулі діяльності це комп'ютерні програмні пакети СПНП КПУ дидактичного спрямування. За їх допомогою організується навчальна діяльність учасників навчального процесу. Оскільки навчальна діяльність в основному має за мету оволодіння певних теоретичних положень навчальної дисципліни (ЗНАТИ) та практичних навичок (ВМІТИ), то умовно модулі діяльності поділені на дві групи - ресурси та завдання. За допомогою ресурсів студентам надаються інформаційні матеріали, а за допомогою завдань організується діяльність, яка оцінюється вручну викладачем (наприклад, індивідуальне завдання) або автоматично системою (наприклад, тест).

Модулі діяльності встановлюються в межах модуля-секції на Головній сторінці дисципліни в режимі редагування останньої. На рисунках показано перелік модулів діяльності, які можуть бути встановлені в СПНП КПУ.

Модулі діяльності Ресурси
Ресурси

Модулі діяльності Завдання
Завдання

До початку ...

Файлова система

Файлова система дисципліни призначена для збереження будь яких електронних документів (електронні копії підручників, конспекти лекцій, файли зображень, відео- та аудіо-файли, презентації тощо), які можуть бути застосовані у навчальному процесі або при створенні модулів діяльності. Файлова система може мати певну структуру (теки, теки в теках), яку створює викладач відповідно до своїх міркувань. На рисунку показано фрагмент верхнього рівня файлової системи.

Файлова система дисципліни

До початку ...

Банк тестових завдань

Призначенням банку тестових завдань є управління створенням, розміщенням, імпортом та експортом тестових завдань, з яких формується тест педагогічного вимірювання. На рисунку показана головна сторінка банку тестових завдань електронної дисципліни.

Головна сторінка банку тестових завдань

До початку ...

Журнал оцінок

Призначенням журналу оцінок є накопичення, збереження та обробка оцінок результатів навчання студентів з кожного модуля діяльності (Завдання). На рисунку показано фрагмент загального звіту з оцінок академічної групи студентів.

Журнал оцінок

До початку ...

Блок

Блоки це комп'ютерні програмні доданки СПНП КПУ, за допомогою яких на головній сторінці дисципліни показується додаткова інформація про учасників дисципліни, перелік встановлених модулів діяльності, змінах, які відбулися в дисципліні, і таке інше. За допомогою блоків можна також здійснити пошук інформації за ключовим словом, виконати налаштування дисципліни та інше. На рисунку показано можливий перелік блоків, який можна встановити на Головній сторінці дисципліни.

Блоки

До початку ...

Комунікаційні засоби

У якості комунікаційних засобів в СПНП КПУ можна використовувати електронну пошту, службу повідомлень програмного комплексу Moodle, форуми різного призначення, WiKi, блоги тощо.

До початку ...

Last modified: Sunday, 18 September 2011, 9:06 AM