Комп'ютерні системи управління навчанням

Основою сучасної системи управління навчальною діяльністю є система управління навчанням (англ. Learning Management System – LMS) - комп'ютерний програмний комплекс, який використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу до них. Створюються дані матеріали у візуальному навчальному середовищі з заданням послідовності їх вивчення. До складу матеріалів входять різного роду індивідуальні завдання, проекти для роботи в малих групах, інші навчальні елементи для всіх учнів, які засновані як на змістовній компоненті, так і на комунікативній.

Існуючи системи управління навчанням, як правило, будуються на основі використання сучасних Інтернет-технологій і таким чином забезпечують здійснення навчання в режимі реального часу. Такі системи характеризуються високим рівнем інтерактивності і дозволяють брати участь у процесі навчання людям, які мають вихід в Інтернет і знаходяться будь-де у світі.

Основними функціями системи управління навчанням є:

  • управління користувачами системи;
  • управління ролями (адміністратор, викладач, учень тощо);
  • управління правами доступу;
  • управління навчанням;
  • забезпечення різних видів комунікацій між учнями і викладачами;
  • створення, зберігання та видачі електронних навчальних матеріалів;
  • аналіз процесів навчання;
  • контроль успішності навчання;
  • побудова звітності тощо.

У просторі Інтернет можна знайти досить багато проектів, метою яких є розробка та запровадження комп'ютерних систем управління навчанням. Мають місце як проекти вільного розповсюдження, так і проекти з розповсюдженням на комерційній основі.

Популярними серед проектів вільного розповсюдження, наприклад, є:

ATutorChamiloeFontDoceboMoodleOlatSakaiWebWork

Докладно про комп'ютерні системи управління навчанням, вимоги до них, про їх застосування і таке інше можна, наприклад, переглянути на сайті проекту Smart education.

Last modified: Wednesday, 12 February 2014, 3:23 PM