Календарно-тематичне планування уроків

Календарно-тематичне планування  електронного курсу «Біологія» для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

(52 години на рік, 1,5 години на тиждень)

Складено за Програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;

І семестр (2 години на тиждень 32 години)

Розподіл навчальних дій за тижнями:

№ п/п

Навчальний тиждень

Тема курсу

Кількість годин

Дата проведення

Модуль 1 «Вступ»

2


1.

1

Вступ.  Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології.

 

1

05.09.16. 

2.

1

Рівні організації живої природи. Методи біологічних досліджень. Значення досягнень біологічної науки в

житті людини і суспільства.

 

1

07.09.16 

Розділ І «Молекулярний рівень організації живої природи»

(Модуль 2 «Неорганічні речовини» )

3

 

3.

2

Елементний склад живих організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

1

12.09.16. 

4.

2

Роль неорганічних речовин (кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів.

1

14.09.16 

5.

3

Неорганічні речовини – вода. Біологічна роль іонів.

1

19.09.16. 

Модуль 3. «Органічні речовини» (11 годин)

11

 

6.

3

Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення. Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів ліпідів.

1

21.09.16 

7.

4

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів: вуглеводів.

1

26.09.16. 

8.

4

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул: амінокислоти.

1

28.09.16. 

9.

5

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) білків.

 

1

03.10.16 

10.

5

Лабораторна робота: No1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей

1

05.10.16 

11.

6

Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів. Лабораторна робота: No2 Вивчення властивостей ферментів

1

10.10.16 

12.

6

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів: нуклеїнові кислоти.Практична робота: No 1. Розв'язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

1

12.10.16 

13.

7

Особливості використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії.  Практична   робота: No 2.

Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії, тощо, та оцінка їхньої небезпеки.

Хімічний склад продуктів харчування.

Практична робота: No 3. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом.


1

17.10.16. 

14.

7

Узагальнення розділу І «Молекулярний рівень організації життя».

1

19.10.16.  

 

 


Last modified: Tuesday, 25 October 2016, 2:04 PM