Основні вимоги до авторського електронного курсу

Основними вимогами до авторського електронного курсу є:

 • навчальний матеріал електронного курсу повинен відповідати навчальній програмі обраного предмету;
 • об’єм навчального матеріалу електронного курсу повинен охоплювати 8 – 9 тижнів (1-ша чверть) навчального року;
 • до складу навчального матеріалу повинні входити:
  • теоретичні та ілюстративні матеріали;
  • варіанти завдань самостійної роботи;
  • методичні матеріали з виконання завдань самостійної роботи;
  • тестові завдання та тести з контролю результатів навчання;
  • критерії оцінювання результатів навчання.

Основними вимогами до структури та налаштувань електронного курсу є:

 • електронний курс повинен мати тижневий формат – параметр налаштування курсу;
 • навчальний матеріал тижня курсу повинен відповідати навчальному плану та навчальній програмі обраного предмету, графіку навчального процесу;
 • тижні електронного курсу повинні вміщувати ресурсні модулі діяльності Moodle (файл, тека, веб-сторінка, книга, гіперпосилання тощо), за допомогою яких учням надаються теоретичні та ілюстративні матеріали обраного предмету;
 • тижні курсу повинні вміщувати модулі діяльності Moodle (завдання, глосарій, форум, тест тощо), за допомогою яких учням надаються методичні матеріали з виконання індивідуальних завдань самостійної роботи, завдання самостійної роботи та встановлюється зворотній зв'язок з отримання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної роботи і їх оцінювання;
 • налаштування журналу оцінок і модулів діяльності Moodle, стосовно оцінювання, повинні відповідати встановленим критеріям оцінювання результатів навчання;
 • банк тестових завдань повинен вміщувати певну кількість тестових завдань, яка достатня для проведення тестового контролю якості засвоєння учнями навчального матеріалу курсу.

Під час підготовки навчальних матеріалів та їх розміщення на сайті учасники Огляду повинні дотримуватися законодавства щодо авторського права.

Last modified: Tuesday, 8 March 2016, 7:29 PM