Глосарій


Список термінів до теми "Основні об`єкти та робота з ними"Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Ctrl + C, Ctrl + Insert

сполучення клавіш для копіювання

Ctrl + V, Shift + Insert

сполучення клавіш для вставлення

Ctrl + Z

сполучення клавіш для скасування дії над об’єктом

Ctrl + Х, Shift + Delete

сполучення клавіш для видалення

D

Delete, Backspace

видалення об’єкта

В

Видалення

об’єкт потрапляє до папки Кошик, з якої за потреби його можна відновити

К

Копіювання

об’єкт залишається на своєму місці,а в іншому місці створюється його копія

Л

ЛМК

ліва кнопка миші

П

Переміщення

об’єкт видаляється з попереднього місця і реєструється в іншій папці

ПКМ

права кнопка миші