Глосарій


Словник термінів до теми "Файлова структура ОС"Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

І

Ім‘я файла

назва файлу + тип файлу

К

Коріневий каталог

головний каталог на диску, каталог найвищого рівня; позначається символом  \

М

Маска шаблонів

* - будь-яка кількість символів;

? –  один символ або відсутність символу

П

Папка

спеціальний файл, в якому зберігаються дані про всі файли, які знаходяться  в даній папці

Повне ім‘я файлу (специфікація)

це шлях до файлу з приписаним у кінці іменем файлу

Ф

Файл

це впорядкована сукупність даних на зовнішньому носії, що має ім‘я.

Ш

Шлях до файлу

або адреса– складається з імені запам‘ятовуючого пристрою і послідовності імен папок від корневої до папки, в якій зареєстрований файл, розділені символом \.