Словничок


 В Словничку зібрані означення і пояснення всіх основних термінів і понять курсу. Ним ви можете скористатися, якщо при вивченні нового матеріалу зустріли термін або поняття, значення  якого  не  пам’ятаєте,  або  для  повторення  при  підготовці  до підсумкового уроку з теми.Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Next)
  ALL

А

Абак

найпоширеніший  пристрій для лічби з V ст. до н. е. використовувався майже до кінця ХХ ст.

Адміністратор мережі

особа, яка відповідає за розподіл ресурсів і правильне функціонування мережі.

Алгоритм

послідовність  команд (вказівок), що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.

Антивірусні бази

сукупність  даних  про  відомі  на  даний  момент  часу віруси і способи боротьби з ними.

Антивірусні програми

комп’ютерні програми, які призначені для захисту даних і пристроїв комп’ютера від шкідливих програм.

Апаратна складова інформаційної системи

комплекс технічних засобів, що включає пристрої опрацювання і зберігання повідомлень, пристрої введення і виведення, засоби комунікацій.

Арифметично-логічний пристрій

складова  процесора,  яка  виконує  операції опрацювання даних.

Архіватор

комп’ютерна програма, яка  використовуються  для  виконання
архівації.

Архівація

процес створення копій даних за допомогою спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних.

Архівний файл (архів)

файл, що є результатом  роботи  архіваторів  і  містить  у  стисненому  або  не  стисненому стані файли і папки.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Next)
  ALL