Обговорення питань пунктів 1.3. - 1.7.

Дайте відповіді на питання форуму

Separate groups: All participants

Picture of Рубекина Анастасия Олеговна
Сфери застосування ІКТ у побуті
by Рубекина Анастасия Олеговна - Friday, 19 July 2013, 12:16 AM
 

Запропонуйте нові сфери застосування ІКТ у побуті. Обґрунтуйте свої пропозиції.

 
Picture of Рубекина Анастасия Олеговна
Вищі навчальні заклади вашого населеного пункту, області.
by Рубекина Анастасия Олеговна - Friday, 19 July 2013, 12:14 AM
 

 Знайдіть повідомлення про вищі навчальні заклади вашого населеного пункту, області, які готують фахівців із різних нап­рямів інформатики. За якими спеціальностями там можна навча­тися?

 
Picture of Рубекина Анастасия Олеговна
Інформаційні революції
by Рубекина Анастасия Олеговна - Thursday, 18 July 2013, 11:55 PM
 

Знайдіть повідомлення про інформаційні революції. Стисло охарактеризуйте значення двох з них для людства.

 
Picture of Рубекина Анастасия Олеговна
Поясніть висловлювання
by Рубекина Анастасия Олеговна - Thursday, 18 July 2013, 11:51 PM
 

Поясніть висловлювання Н. Вінера «Обчислювальна машина цінна рівно настільки, наскільки цінна людина, що її використо­вує».

Вискажіть свою думку.