Практична робота №6. «Архівування та розархівування даних»

Під час виконання практичної роботи користуйтесь файлами з папки Тема4.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарногігієнічних норм.


1. Запустіть на виконання архіватор WinRAR.
2. Створіть у своїй папці два варіанта архіву із перших 16 файлів з розширенням doc, що містяться в папці Тема 4\Архів.

Варіант 1:  v1arch
1. Установіть при цьому такі значення параметрів архівації:
• формат архіву – RAR;
• метод стиснення – максимальний;
• створити багатотомний архів з розміром одного тому 300 Кбайт;
• створити неперервний архів;
• додати інформацію для відновлення.
2. Виконайте такі дії:
• установіть пароль 01 для роботи з архівними файлами;
• створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і видобудьте з нього у власну папку другий і останній файл.

Варіант 2 v2arch
1. Установіть при цьому такі значення параметрів архівації:
• формат архіву – RAR;
• метод стиснення – швидкий;
• створити SFX-архів;
• протестувати файли після архівації;
• додати інформацію для відновлення.
2. Виконайте такі дії:
• додайте до архіву коментар з вашим прізвищем та ім’ям;
• збережіть у архіві час створення файлів (вкладка Час);
• створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні п’ять файлів.


3.  Перегляньте,  використовуючи  команду  Показати  інформацію
(кнопка  Інфо на  Панелі  інструментів),  властивості  створених  архівів
(для багатотомного архіву – першого файлу) та визначте і запишіть у зошит:
• загальний розмір файлів до архівації;
• загальний розмір файлів в архіві після архівації;
• ступінь стиснення;
• розмір даних для відновлення;
• зміст коментарю;
• розмір SFX-модуля.

4. Використовуючи контекстне меню Робочої області вікна Провідника, розархівуйте усі файли зі створеного вами першого архіву в папку DOC, яку створіть у своїй папці.
5. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів зі створеного вами другого архіву в папку 1_10, яку створіть у своїй папці.
6. Надішліть створені архіви вчителю, в коментарях напишіть їх властивості, які Ви визначили в пункті 3 практичної роботи.