Практична робота № 8. Варіант 2

Виконайте практичну роботу № 8 «Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint» і відправте викладачу.