Практична робота № 8. Варіант 1

Виконайте практичну роботу № 8 «Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint» и відправте викладачу.