Питання для самоконтролю

1. Які операції можна виконати над папками, файлами, ярликами?
2. Як скопіювати файл?
3. Як перемістити папку?
4. Чим відрізняється операція копіювання від переміщення?
5. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для копіювання об’єктів за допомогою команд меню вікна папки.
6. Наведіть алгоритм, який потрібно виконати для переміщення об’єктів з
однієї папки до іншої? Як перемістити одразу кілька об’єктів?
7. Як створити папку; файл; ярлик?
8. Як виділити групу об’єктів?