Питання для самоконтроля

  1. З яких частин складається ім’я файлу?
  2. Які імена присвоюються зовнішнім пристроям зберігання інформації?
  3. Чим відрізняється адреса файлу від специфікації файлу?
  4. Назвіть відомі типи файлів.
  5. Що таке файл?
  6. Які правила написання імен файлів?
  7. Що таке папка?
  8. Що таке корневий каталог?