Реєстрація авторського електронного курсу для участі у Огляді

Шановний учасник Огляду авторських електронних курсів!

  1. Для реєстрації авторського електронного курсу потрібно натиснути в низу сторінки кнопку "Додати подання відповіді" (рус. - "Представить отчет віполнения", eng. - "Add submission").
  2. У полі текстового редактора надрукуйте (скопіювати та вставити)  Інтернет-адресу (URL) вашого електронного курсу.  3. Вказати також номінацію («Мова і література», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура», «Позашкілля»), до якої відноситься ваш курс.