Фізика. Програма (рівень стандарту) для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Київ-2004.