Небесна сфера. Системи небесних координат. Рух Сонця. Вимірювання часу. Елементи практичної астрономії