Програма   курсу  «Методи розв’язування графічних задач з фізики» розроблено для учнів старшої школи (10 клас), які проявляють підвищений інтерес до вивчення фізики. Курс передбачає ознайомлення учнів із загальними методами розв’язування графічних задач.

Основними завданнями пропонованого курсу є:

  • поглиблення в учнів знань та умінь, сформованих протягом вивчення основного курсу фізики;
  • ознайомлення із загальними прийоми та методи розв’язання графічних задач;
  • засвоєння учнями загального принципу зображення змісту фізичної задачі;
  • розвиток логічного мислення під час розв’язування графічних задач;
  • поглиблення та розширення міжпредметних зв’язків з фізики та математики.

Застосування графічного методу і використання графіків фізичних процесів і закономірностей розвивають творче мислення, образне бачення, сприяють підготовці до роботи на виробництві, до читання науково-технічної літератури, подальшої самоосвіти. 

Програма  курсу «Методи розв’язування графічних задач з фізики» розрахована на 17 годин.