Спецкурс "Електрика і магнетизм в медицині" для 10-11 класів має профільне спрямування. Курс дає можливість учням познайомитись із сучасними досягненнями у фізиці з електрики та магнетизму, широко застосовані у медицині для лікування хворих.