Формування критичного мислення є одним з найважливіших завдань сучасної освіти. Воно починалось як перехід від навчання, орієнтованого переважно на запам'ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного свідомого мислення. Критичне мислення є дієвим способом виховання демократичного менталітету громадян, як учнів, так і вчителів. Опанування представленої програми дозволяє старшокласникові опрацювати нову технологію навчання та набути нові навички мислення.

Як відомо, мета сучасної школи - навчити молодих людей самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші вирішення певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати певну власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності. Як відомо, окремі навички критичного мислення формуються стихійно, якщо людина має достатньо багатий життєвий досвід. Проте такий досвід відсутній у більшості учнів. Учень не отримує навичок критичного мислення автоматично. Молода людина має пройти через систематичний процес критичного аналізу та критичної рефлексії, їй необхідно мати досвід обробки інформації, продукування оригінальних ідей. Цей процес не лише допоможе учням під час роботи з інформацією в школі, але й стане основою для подальшого незалежного критичного мислення та розміркування.Бо вміння критично просіювати інформацію, перевіряти її на предмет достовірності та вагомості, ігнорувати нерелевантну знецінену інформацію необхідні сучасній людині  для досягнення успіху в світі, що швидко змінюється.

Дари природи виступають не просто матеріалом для праці, але і засобом наочності, дидактичним матеріалом, що служить стимулом пізнавальної активності учнів.

Метою курсу є формування компетентностей особистості засобами роботи з природним матеріалом.