Курс для учеников 9 и 11 классов. Строение веществ ряда алканов, номенклатура, изомерия.

Матеріали із хімії призначені для учнів.7 - 11 класів

Курс призначений для студентів 1 курсу медичних коледжів 

Курс неорганічної хімії для користування учнів 8 класів.

Тестування для учнів 8 класу. Курс призначений для учнів 8 класу

Дидактичне проектування Курс для опанування навчального матеріалу учнями 8 класу

Оцінювання знань учнів 9 класу

Курс  "Растворы"  предназначен  для  учеников  9 класса    средней  школы