Розділ сайту для курсів, які замовлені користувачами для розробки.

Курс розрахований на студентів перших курсів навчальних закладів 1 та 2 рівня акредитаціі.Вивчається література за 10-11кл Метою курса  є вивчення світовоі  літератури 19-20ст.

Метою курсу є вивчення теорії роботи автомобільних двигунів

Курс призначений для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Метою курсу є

Курс призначений для студентів І курсу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Метою курсу є 

— підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, „ а через неї — до фундаментальних цінностей культури”, розширення  культурно-пізнавальних інтересів студентів;

— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному громадянському, морально-етичному, соціальному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

— формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та  загальнолюдські ідеали й цінності.

 

вивчення спеціальної дисципліни

Предметом вивчення у дисципліни є закони електротехніки, принципи дії та будова електричних машин і апаратів, електровимірювальної техніки. Метою вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є засвоєння системи знань про основні положення та принципи теорії опору матеріалів, види деформацій, методи розрахунків на міцність, жорсткість і стійкість при різних видах простих і складних деформацій, що виникають в елементах конструкцій.

Проектування та розробка теплових мереж

Метою курсу є надання слухачам тренінгу "Основи роботи в навчальному середовищі Moodle” навичок створення електронних навчально-методичних матеріалів курсів та їх використання у навчальному процесі.