Римська держава та цивільне право

Напрям навчання -

Рекомендований семестр навчання - 3

Матеріальне право ЄС

Напрям навчання -

Рекомендований семестр навчання - 5

Мета дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців з права глибоке фундаментальне правове мислення щодо правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі становлення і розвитку в Україні місцевого самоврядування як однієї з найважливіших засад конституційного ладу, гарантованого державою права і реальної здатності територіальних громад (територіальних спільнот громадян) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Кафедра конституційного та адміністративного права (ККАП)