Перевір себе (пункти 6.14-6.16)

1°°. Що таке графічні примітиви? Наведіть приклади.

2•. Опишіть властивості лінії.

3°°. Як у Power Point 2007 намалювати пряму лінію? Які інструменти для цього використовують?

4•. Опишіть види ліній, які можна побудувати у Power Point 2007. Які інструменти для цього використовують?

5°°. Наведіть алгоритм малювання довільної фігури у Power Point2007.

6•.  Для чого призначена сітка? Як її відобразити?

8•. Поясніть, для чого використовуються клавіші Ctrl і Shift при малюванні.

9°°. Для чого призначені маркери зміни розміру; маркер обертання? Як ними користуватися?

10°°. Значення яких властивостей ліній можна змінити?

11°°. Які ефекти заливки можна використовувати?

12°°. Як  виділити графічний об’єкт?

13°°. Як перемістити малюнок або його елемент на інше місце?

14•. Наведіть алгоритм малювання трьох однакових зображень сонця.

15•. Опишіть призначення елементів керування вкладки Формат.

16•. Які операції редагування та форматування можна здійснювати з векторними малюнками в Power Point 2007?

Last modified: Sunday, 2 June 2013, 11:30 PM