Виконайте завдання

1*. Підготуйте повідомлення про історію розвитку комп’ютерної графіки.

2*. Знайдіть інформацію і поясніть, яким чином кодується растрове і векторне зображення у графічному файлі.

3*. Підготуйте повідомлення про функціональні можливості редакторів для створення анімацій, пакетів інженерного проектування.

4**. Знайдіть додаткову інформацію про методи стиснення даних, які використовуються у растрових форматах графічних файлів.

5**. Знайдіть додаткову інформацію й охарактеризуйте формати файлів векторної графіки.

6°°. Відкрийте в програмі Провідник папку Мої малюнки. Перегляньте зображення з цієї папки у виді Діафільм, а потім використовуючи Програму перегляду зображень і факсів у режимі слайд-шоу.

7°°. Відкрийте в Програмі перегляду зображень і факсів будь-яке графічне зображення (наприклад, Тема7\Завдання7.1\зразок.bmp) та:

а) збільшить і зменшить масштаб перегляду;
б) установіть оптимальний розмір зображення;
в) поверніть зображення на 90°, 180°, 270°, 360° спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти годинникової стрілки;
г) збережіть файл із тим самим іменем у власній папці у форматах JPG і GIF.

8•. Перегляньте в Програмі перегляду зображень і факсів указані вчителем графічні файли (наприклад, з папки Тема7\Завдання7.1\Вправа 3). Збільшить і зменшить масштаб перегляду. Порівняйте змінення чіткості зображень для векторних і растрових зображень. Зробіть висновок, як впливає змінення масштабу перегляду на якість відтворених векторних і растрових зображень.

9•. (ДЗ) Перегляньте значення властивостей файлів графічних зображень (наприклад, з папки Тема7\Завдання 7.1\Вправа 4) за допомогою команди Властивості контекстного меню цих об’єктів і заповніть таблицю. Зробіть висновок, як залежить розмір файлу від виду графіки.

10•. Перегляньте значення властивостей растрових зображень, які збережені у файлах різних типів (наприклад, з папки Тема7\Завдання 7.1\Вправа 5), за допомогою команди Властивості контекстного меню цих об’єктів і запишіть їх у таблицю. Порівняйте результати і зробіть висновок, на значення яких властивостей зображень і яким чином впливає зміна формату файлу.

11•. (ДЗ) Відкрийте в Програмі перегляду зображень і факсів будь-який графічний файл у форматі BMP (наприклад, Тема7\Завдання 7.1\зразок.bmp). Збережіть цей малюнок у форматах JPG, GIF, TIFF. Порівняйте розміри створених файлів з оригіналом. Поясніть, як впливає формат файлу на його розмір та якість зображення.

12•. Дослідіть, які програми закріплені за графічними файлами типів BMP, TIFF, JPEG, GIF, PCX на вашому комп’ютері. Закріпіть за ними Програму перегляду зображень і факсів.

Last modified: Sunday, 9 June 2013, 6:58 PM