Головна сторінка електронного курсу

Показ користувачам змісту електронного курсу здійснюється за допомогою веб-сторінок. Кожен електронний курс має одну Головну та декілька поточних сторінок. На рисунку показано приклад головної сторінки електронного курсу.

Головна сторінка курсу

Головна сторінка має наступні функціональні зони:

  1. Заголовок курсу (пункт 1). Тут показується повна назва курсу та інформація про користувача, який зареєструвався в системі і переглядає сторінку. Використовуючи посилання, яке пов'язане з прізвищем, ім'ям та по батькові користувача, можна здійснити перехід до профайлу (особисті дані зареєстрованого користувача, які зберігаються в базі даних системи) та зробити коректний вихід із системи.
  2. Стрічка навігації (пункт 2). Тут показується шлях від Головної сторінки сайту до розгорнутої на даний момент поточної сторінки курсу. Використовуючи стрічку навігації можна здійснити швидкий перехід на будь-яку сторінку, посилання до якої містить рядок навігації.
  3. Зона секцій курсу (пункт 3). Тут показуються секції, в межах яких створюються посилання до поточних сторінок електронного курсу. Всі секції поділяються на:
    • загальну секцію (пункт 4) - розміщується, як за звичай, загальна інформація курсу, соціальний форум (соціальний формат курсу), SCORM - пакет (SCORM - формат курсу);
    • поточні секції (пункт 5) - модулі або тижні курсу. Посилання, які встановлюються в поточних секціях, пов'язані, як за звичай, з навчальною діяльністю учасників електронного курсу.
  4. Зони блоків дисципліни (пункт 6). Тут показуються так звані блоки (blocks). Блоки це комп'ютерні програмні доданки, за допомогою яких на головній сторінці дисципліни показується додаткова інформація про учасників курсу, перелік встановлених модулів діяльності, змінах, які відбулися в курсі, і таке інше.
  5. Зона згортання блоків (пункт 7). Блоки мають властивість згортатися у невеличку піктограму, яка розміщується в зоні згортання блоків. Для від'єднання блоків від зони згортання використовується спеціальна піктограма, яка розміщена знизу зони згортання (пункт 8).

Нижня частина Головної сторінки має вигляд, який показано на рисунку. Тут можна здійснити швидкий перехід до Головної сторінки сайту, профайлу (обліковий запис) користувача, сайту документації системи Moodle, а також вихід із системи.

Підвал Головної

Головна сторінка електронного курсу має два режими показу його розробнику - режим перегляду та режим редагування. Перехід з одного режиму до іншого здійснюється за допомогою посилання "Редагувати" або "Закінчити редагування" у блоці "Керування" (пункт 1) та кнопки "Редагувати" або "Закінчити редагування" (пункт 2).

Режим редагування

В режимі редагування на Головній сторінці курсу з'являються додаткові елементи управління, за допомогою яких можна встановити або видалити обрані блоки та додавати, редагувати, видаляти, переміщювати посилання до поточних сторінок.

Режим редагування 2

Поточні сторінки зв'язані зі встановленими модулями навчальної діяльності і призначені для показу учасникам електронного курсу інформаційних даних та виконання дій тестування, надсилання звітів з індивідуальної роботи тощо.

Остання версія: 5 березень 2012, понеділок, 14:30