Як налаштувати головну сторінку електронного курсу

Електронний курс програмного комплексу MOODLE має певний перелік параметрів, налаштування яких відбувається на сторінці редагування параметрів електронної дисципліни.

Сторінка редагування параметрів курсу

Перехід до сторінці налаштування здійснюється за допомогою посилання "Налаштування дисципліни", яке знаходиться у блоці "Адміністрування" вашої дисципліни.

На рисунку показано фрагмент сторінки "Редагування параметрів дисципліни".

Сторінка редагування параметрів дисципліни

Уважно перегляньте сторінку та проаналізуйте розділи налаштувань електронної дисципліни та їх перелік. Зверніть увагу на ярлик допомоги Підказка. Натиснення курсором мишки на ярлик викличе появу нового вікна з інформацією про пункт налаштування, який вас зацікавив.

Налаштування загальних даних про електронну дисципліну

Наступною вашою дією є коригування загальних даних про вашу електронну дисципліну. До таких даних відносяться:

 • повна назва електронної дисципліни;
 • коротка унікальна назва електронної дисципліни;
 • короткий опис електронної дисципліни.

Загальні дані

Вимоги до загальних даних:

 • для повної назви встановлені наступні правила її оформлення:
  • повна назва електронної дисципліни повинна відповідати назві дисципліни навчального плану напряму (спеціальності) навчання;
  • якщо дисципліна вивчається у декількох семестрах, то в системі створюється відповідна кількість електронних дисциплін. У цьому випадку до повної назви електронної дисципліни додається її порядковий номер;
  • до повної назви у обов'язковому порядку у круглих дужках додається абревіатура з прізвища відповідального викладача. Абревіатура створюється, як правило, з трьох приголосних букв прізвища відповідального викладача - перша буква абревіатури починається з першої букви прізвища. Якщо викладач має колегу з однаковим прізвищем, то до абревіатури додається перша буква імені;
 • коротка унікальна назва будується шляхом створення абревіатури з повної назви електронної дисципліни.
 • короткий опис є копією анотації до дисципліни.

Приклади оформлення повної та короткої унікальної назв електронної дисципліни:

 • Групова динаміка і комунікації (ТлнІ) - ГДК (ТлнІ) - дисципліна одного семестру;
 • Основи програмування - 1 (ШвцЮ) - ОП-1(ШвцЮ) - двосеместрова дисципліна;
 • Основи програмування - 2 (ШвцЮ) - ОП-2(ШвцЮ) - двосеместрова дисципліна;
 • Адміністрування комп'ютерних систем (Анд) - АКС (Анд) - прізвище з голосною першою буквою.

Порада: Просте копіювання та наступна вставка скопійованого тексту у поле текстового редактора часто призводить до його небажаного форматування. Отримати більш коректне форматування короткого опису можна двома шляхами (див. рис.):

Форматування

  1. Після вставки тексту скористатися кнопкою "Очистити Word HTML" та потім доопрацювати текст інструментами текстового редактора.
  2. Натиснути кнопку "Код HTML", чим самим перевести редактор в простий текстовий режим.
   Текстовий режим
   Вставити скопійований текст і знову натиснути кнопку "Код HTML". Виконати доопрацювання тексту інструментами текстового редактора.
   Форматування

Після виконання коригувань в обов'язковому порядку треба зберегти зроблені зміни. Для зберігання треба перейти до низу сторінки та натиснути на кнопку "Зберегти зміни".

Збереження коригувань

Встановлення формату показу головної сторінки електронної дисципліни

Вимогою до формату показу Головної сторінки електронної дисципліни є встановлення модульного формату та відповідність числа модулів-секцій числу залікових модулів, яке визначено у Програмі навчальної дисципліни.

На рисунку показано принцип встановлення модульного формату показу Головної сторінки електронної дисципліни.

Модульний формат

Число модулів-секцій Головної сторінки встановлюється аналогічно (див. рис.).

Число модуль-секцій

Після збереження змін зона модулів-секцій електронної дисципліни буде відповідати вимогам Положення про організаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни.

Зона модуль-секцій дисципліни

Сторінка редагування параметрів дисципліни має ще досить велику кількість налаштувань, але решту налаштувань на даний момент можна залишити так, як встановлено за замовчуванням.

Последнее изменение: Среда, 12 Февраль 2014, 10:19