Даний курс розрахований для вивчення текстового редактору MS Office "Word" в рамках програм з інформатики для учнів 9, 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.