Базова мова програмування - Visual Basic, Delphi, C# і С++.

Курс  розраховано  на  ведення  протягом  30  навчальних  годин (з яких 2 год резервного часу), по одній або дві годині на тиждень.

Матеріал  може  викладатися  у  старших  класах  шкіл,  ліцеїв  та  гімназій  усіх  профілів  як  у  межах  базового  курсу  інформатики, так і  доповнюючи  його.