Курс створений з метою вивчення загальних характеристик операційних систем та опанування роботи з найпоширенішими ОС.

Дистанційний курс призначений для ознайомлення із різними форми представлення та обробки даних в пам'яті комп'ютера.

В навчальному матеріалі розглядаються десяткова, двійкова, восьмирічна та шістнадцятирічна системи числення, методи переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу, правила виконання арифметичних операцій над числами в різних системах числення..

У лекціях з арифметичних основ розглядається представлення чисел з фіксованою і плаваючою комою, точність і діапазон їх подання. Пояснюється призначення прямого, оберненого і доповняльного кодів чисел, методи їх знаходження та виконання арифметичних операцій над числами, представлених в цих кодах. Наводяться методи виконання операцій додавання, віднімання, множення, ділення чисел з фіксованою і плаваючою комою в різних кодах.

РОЗДІЛ 2. Поняття операційної системи

Операційна система

Файли і папки

Дії з файлами і папками

Практична робота 3

Пошук файлів і папок

Практична робота 4