der_sc

No 2(38) (2019)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

V. Kovpak
4-11
S. Kozyryatska
12-16
S. Starodub
17-20
I. Tsyperdiuk
21-26
O. Dzholos
27-33
O. Makarchuk
34-39
A. Mykolaienko
40-44
A. Bessarab, N. Derevjanko, L. Ponomarenko
45-51
A. Kondryko, K. Zubenko
52-57
N. Polishko
58-63
I. Bondarenko
64-70
Г. А. Вербицька
71-74
K. Temchur
75-80
N. Lebid
81-86
A. Tregub
87-91
N. Romanuk
92-98
I. Fedotov
99-103
G. Yermolayeva
104-108
S. Zharko
109-113
I. Rozhdestvenskaya, N. Varekh
114-118
K. Sirinyok-Dolgaryova, Yu. Lubchenko
119-125