Довідник викладача

Зарахування студентів до електронного курсу - синхронізація контингенту (може виконуватись викладачем дисципліни)

Система Moodle надає можливість встановити певний перелік способів зарахування студентів до електронного курсу.

В даній довідці розглянуто спосіб зарахування, який отримав назву "Синхронізація контингенту".

Контингент - об'єднання певних користувачів на рівні сайту з метою виконання певної навчальної роботи. На сайті контингенти створюються його адміністраторами на основі академічних груп.

Зарахування студентів здійснюється наступним чином:

 1. Створити локальну групу в електронному курсі (процедури створення локальної групи курсу).
 2. У блоці "Налаштування" обрати пункт "Користувачі -> Способи зарахування"
  Спосіб зарахування
 3. На сторінці "Способи зарахування" у списку "Додати спосіб ...", який спадає, обрати пункт "Синхронізація контингенту"
  Способи зарахування
 4. На сторінці "Синхронізація контингенту", яка відкриється після вибору зі списку,  обрати контингент (зазвичай, академічну групу), студентів якого потрібно зарахувати до курсу. При цьому слід впевнитись, що для обраного контингенту вказана роль "Студент" у списку "Призначення ролі"
  Контингент
 5. Обрати шаблон локальної групи курсу, до якого необхідно додати членів контингенту
  Локальна група
 6. Натиснути кнопку "Додати спосіб"
  Додавання способу
 7. Впевнитись, що спосіб додано
  Синхронізація контингенту
 8. Переглянути, чи правильно зараховано студентів до електронного курсу
  Контроль зарахування
 9. Переглянути, чи додані зараховані користувачі до шаблону локальної групи
  Члени локальної групи