Практикум з моделювання економіки
Напрям підготовки - економічна кібернетика