“Методологія регіональних статистичних досліджень” є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців з Економіки та підприємництва. Метою дисципліни є засвоєння знань з методології аналізу та прогнозування розміщення розміщення продуктивних сил, порівняльного оцінювання їх функціонування, проведення міжрегіональних зіставлень соціально-економічного розвитку. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з „Загальної теорії статистики”.