der_sc

No 4(52) (2022)

DRSC 2022 №4(52)

DOI: http://dx.doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2022.4(52)

Full Issue

View or download the full issue DRSC_2022_4(52) (Українська)

Table of Contents

N. Zrazhevska
3-10
A. Kyrychok
11-16
L. Cherniavska
17-23
K. But
24-32
O. Galiv
33-39
I. Zaitseva, A. Kryvoruchko
40-46
V. Kostiuk, Y. Kostiuk, O. Usmanova
47-52
I. Myslovskyi
53-63
Z. Partyko, V. Stanchyk
64-68
I. Putzyata
69-75
S. Vodolazka
76-83
A. Baranetska
84-89
I. Bondarenko
90-95
A. Dosenko
96-101
G. Yermolayeva
102-107
O. Ryzhko
108-112
V. Babenko
113-119
H. Mykytiv
120-126
T. Leontieva
127-133
O. Porpulit
134-140
Kh. Verbytska
141-142