Навчальна практика Вступ до фаху” є нормативною дисципліною циклу „Практика” підготовки фахівців з напряму 6.140103 - "Туризм”.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної діяльності підприємств туристичної галузі, з роллю фахівців туристичного обслуговування у формування результатів господарської діяльності підприємств туристичного бізнесу різних форм власності та організаційно правових форм господарювання, їх конкурентоспроможного статусу на внутрішньому ринку та іміджу національного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.

Основна мета дисципліни ознайомлення студентів-першокурсників із професійним призначенням; кваліфікаційними вимогами, основними виробничими функціями організатора подорожей (екскурсій); зі специфікою змісту його діяльності в туристичних операторах та туристичних агентствах, бюро подорожей та екскурсій, інших підприємствах туристичної галузі; з основними завданнями діяльності фахівця туристичного обслуговування, які викладені в нормативній та варіативній частинах освітньо-кваліфікаційної характеристики.