Метою дисципліни "Фізичне виховання" у вищому закладі освіти є послідовне форомування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти.

Напрям навчання -для студентів усіх спеціальностей (крім галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" напрямів : 6.010201 "Фізичне виховання" та 6.010203 "Здоров'я людини")

Рекомендований семестр навчання - І-ІV