Опис дисципліни

Кафедра управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи (КПВШ)