Опис дисципліни
Кафедра управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи (КПВШ)