Логіка” є нормативною дисципліною циклу загальноосвітньої підготовки бакалаврів з психології та дизайну. Метою дисципліни є є засвоєння основних категорій, законів і форм логічного мислення, формування на цій основі логічної культури особистості.