“Договірне право” є вибірковою дисципліною циклу професійно орієнтовної гуманітарної та соціально–економічної підготовки фахівців з таких напрямів навчання: 8.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування”; 7.03060101 – “Менеджмент організацій і адміністрування”; 7.14010101 – “Готельна і ресторанна справа”. Метою дисципліни є озброєння студентів знаннями про існуючі основи та особливості правового регулювання договірних відносин в Україні, про чинне законодавство, яке регулює договірні відносини та їх застосування на практиці. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з теорії права, цивільного та господарського права.