“Соціальна статистика” є вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки фахівців з Педагогічної освіти. Метою дисципліни є формування системи знань про соціальні явища і процеси в суспільстві. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з „Історія та теорія соціології”.