Мета курсу біохімії: дати студентам основи біологічної хімії в обсягу необхідному для розуміння функціональної біохімії.