“Латинська мова” є вибірковою дисципліною циклу соціально-гуманітарної підготовки фахівців з правознавства. Метою дисципліни є сформувати у студентів професійно орієнтовані мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному юридичному середовищі, зокрема розуміння сучасної фахової та іншої термінології, яка має латинське походження. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з римського права, теорії та історії держави і права, іноземних та української мов.