“Ділова іноземна мова” є практичною дисципліною гуманітарного циклу підготовки фахівців з міжнародної економіки. Метою дисципліни є формування мовних знань, умінь та навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності та практичне оволодіння студентами англійською мовою у сфері ділового спілкування.