Наведіть тут мету вашої дисципліни, її короткий опис. Нижче напишіть наступні дані:

Напрям навчання -Соціальнаробота

Рекомендований семестр навчання -І-курс, 2-семестр