Дисципліна призначена для студентів ІІI курсу ( 5 семестр) спеціальностей ГГ, Тур.

МЕТОЮ навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова-4” є практичне оволодіння студентами англійською мовою у сфері ділового і професійного спілкування для подальшого її використання у своїй майбутній професії.

ЗАВДАННЯ передбачає придбання і розвиток навичок та умінь в різних видах іншомовної діяльності, яка охоплює сферу готельного та туристичного обслуговування.
По закінченні курсу студенти повинні ВМІТИ:

- зрозуміти іноземну мову у нормальному темпі;
- вести бесіду і робити повідомлення з тем, передбачених програмою;
- читати, розуміти і обговорювати спеціальну оригінальну літературу англійською мовою;
- робити висновки з прочитаного або прослуханого;
- читати, перекладати, а також складати необхідну ділову документацію;
- самостійно вести ділове листування, телефонні розмови;
- брати участь у ділових переговорах;
- робити презентацію;
- працювати з клієнтами.

Студенти мають ЗНАТИ:

- техніку ведення телефонних розмов;
- структуру і типи ділової документації готелів та турагенств;
- вимоги до проведення презентацій;
- методику пошуку і опрацювання іншомовної інформації та роботи з клієнтами.

Напрям навчання - готельне господарство, туризм