Мета навчальної дисципліни:

Вивчення основ та формування системи знань з історії психології. Вивчення історії становлення психології як науки, основних етапів становлення психологічного знання.

Завдання навчальної дисципліни:

 •  ознайомити студентів з історією розвитку психології у надрах філософії та природознавства і з розвитком психології як самостійної науки;
 •  розкрити основні етапи становлення психологічного знання від зародженнях у країнах Стародавнього Сходу до середини ХХ ст.;
 •  надати студентам знання щодо розвитку психологічної думки у античній психології;
 •  розкрити особливості вчення про душу у феодальному суспільстві;
 • вивчити психологічну думку у період від феодалізму до капіталізму;
 •  окреслити особливості психологічних вчень у ХVІІ ст.;
 •  сформувати розуміння студентами емпіризму та асоціанізму у психології ХVІІІ ст.;
 •  визначити особливості розвитку психологічних ідей у І пол. ХІХ ст.;
 •  розвинути у студентів розуміння сутності філософських вчень про психічну діяльність у сер. ХІХ ст., про створення діалектико-матеріалістичних основ психології;
 •  ознайомити студентів з природними передумовами трансформації психології у самостійну роботу;
 •  прослідити розвиток галузей психології у кінці ХІХ ст. – поч. ХХ ст.;
 •  вивчити школи психології;
 •  ознайомити студентів з зарубіжною психологією І пол. ХХ ст. та з розвитком вітчизняної психології;
 •  сприяти формуванню у студентів всебічного розуміння основних проблем курсу;
 •  визначити роль та місце історії психології у системі знань майбутнього спеціаліста.

Кафедра практичної психології (КПП)

Для студентів заочної форми навчання (бакалаврат) курс III , сем. 5