Національна економіка — це складна господарська система з певною логікою побудови і функціонування. Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він потрібний для оцінки стану національної економіки, виявлення резервів і перспектив її розвитку.