Статистика ринку товарів та послуг

Напрям навчання -

Рекомендований семестр навчання -2(бак)