“Соціальна і демографічна статистика” є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки фахівців з Економіки та підприємництва. Метою дисципліни є надання знань про закономірності відтворення населення країни та регіонів у конкретних умовах часу. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з „Загальної теорії статистики”.